2021 – DABAR

Vilniaus verslo kolegija

Vilniaus verslo kolegija

2021 kovo mėnesį Mariaus Jakulio Jason fondas kartu su partneriais įsigijo Vilniaus verslo kolegiją (VVK). Ši aukštoji mokykla pasirinkta dėl jos ilgametės patirties, aukšto studentų įsidarbinimo ir darbdavių vertinimo indekso bei verslumą ugdančių studijų programų.

„MJJ fondas investuoja į švietimą, mokslą bei žinias, nes aš tikiu, jog tai yra visos mūsų šalies klestėjimo pagrindas. O ši strateginė investicija yra būtent į aukštąjį mokslą. Tai pagrindas, padėsiantis netolimoje ateityje įgyvendinti ir kitą fondui svarbią ambiciją – sukurti lyderiaujančią svetingumo viešbučių verslui specialistus ruošiančią programą, skirtą jauniems profesionalams“, – sako į VVK investavusio fondo įkūrėjas Marius Jakulis Jason.

Vilniaus verslo kolegija pradėjo veiklą 1989 metais kaip viena pirmųjų nevalstybinių aukštųjų mokyklų. Nuo 2013-ųjų kiekvienų metų duomenys rodo, kad net 92,6 % absolventų sėkmingai įsidarbina, įkuria ar vysto savo verslą. Dalis absolventų tęsia studijas šalies ir užsienio universitetuose bei koledžuose. Nuo 2013 metų iki dabar VVK reitinguose užima pirmąją vietą pagal absolventų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus.

Dar 2019 metais investuotojas Marius Jakulis Jason iškėlė ambicingą tikslą – Lietuvoje sukurti aukščiausių standartų tarptautinę svetingumo verslo vadybos studijų programą. Partneriu šiam tikslui pasirinktas Šveicarijos EHL – Ecole hôtelière de Lausanne universitetas, kuris jau keletą metų viešbučių ir svetingumo vadybos studijų srityje yra numeris vienas pasaulyje. Pirmasis ir antrasis projekto etapas įgyvendintas – įsigyta aukštojo mokslo institucija Lietuvoje ir EHL universiteto programos pagrindu parengta bei akredituota „Tarptautinio svetingumo vadybos“ studijų programa.

MŪSŲ ROLĖ ŠIAME PROJEKTE

„Orion Wealth“ komanda aktyviai dirbo prie projekto vystymo nuo pirminės projekto investuotojo ir iniciatoriaus Mariaus Jakulio Jason idėjos.

1mln. EUR
Projekto vertė
40 %
Studentų skaičius nuo įsigijimo išaugo 40 proc.

Pirmąjame projekto etape, „Orion Wealth“ komanda atliko rinkos ir aukštojo mokslo institucijų analizę, parengė verslo Lietuvoje modelį ir bendradarbiavimo pasiūlymą bei susisiekė su top reitingus turinčiais universitetais, tarp kurių EHL universitetas Šveicarijoje. „Orion Wealth“ atstovai dalyvavo susitikimuose ir derybose dėl partnerystės, drauge su EHL atliko finansinės prognozės skaičiavimus.

Antrąjame projekto etape, siekiant įsigyti aukštąją mokyklą Lietuvoje, „Orion Wealth“ komanda atliko įsigijimui tinkamų institucijų atranką, konsultavo sandorio struktūros klausimais ir koordinavo pasirinktos kolegijos teisinio bei finansinio audito procesus. Po Vilniaus verslo kolegijos įsigijimo, drauge su Mariaus Jakulio Jason fondo valdyba, kolegijos vadovybe „Orion Wealth“ partneriai dalyvavo ruošiant institucijos septynių metų veiklos strategiją bei toliau konsultuoja prižiūrinti metinius veiklos rezultatus.

„Pastaraisiais metais vis dažniau investuotojų akys ir kapitalas nukreipiamas būtent į švietimo rinką. Pandeminiu laikotarpiu išryškėjo daug švietimo problemų bei iššūkių. Kartu su iššūkiais randasi vis daugiau galimybių švietimo įstaigoms pasiūlyti inovatyvesnių ir labiau dabartinei visuomenei pritaikytų švietimo sprendimų. Artimiausiu metu planuojama startuoti su svetingumo vadybos programa. Nors tokios studijos yra dažnai tapatinamos su turizmo vadyba, mūsų vertinimu tai yra plati, visas verslo sritis apimanti programa, nuo verslo struktūravimo iki kliento aptarnavimo kokybės standartų išgryninimo ir įdiegimo.“ – teigia „Orion Wealth“ vadovas bei MJJ fondo valdybos narys Mindaugas Strėlis.

Konsultuojame
– Projektų vystymas ir valdymas
– Paveldėjimo planavimas
– Investicijų valdymas
– Bei kitos alternatyvios turto valdymo paslaugos
Susisiekite:
Mindaugas Strėlis

Vadovas ir partneris
ms@orion.lt

Kiti projektai

Visi projektai
Visi projektai