Įžvalgos | 2023.12.01

Paveldėjimo ABC: Šeimų biurai – finansų pažangos rezultatas ar gili praeities tradicija?

Paveldėjimo ABC: Šeimų biurai – finansų pažangos rezultatas ar gili praeities tradicija?

Finansinio pasaulio pažanga, vedama globalizacijos, platėjančios investicijų įvairovės ir skaitmeninės transformacijos, smarkiai keičia esamas finansines priemones bei padeda pagrindus naujiems procesams. Ypač dabartinių ekonominių svyravimų metu vis daugiau individų ir pasiturinčių šeimų patiki turto valdymą profesionalams – šeimos biurams – kurie ieško krizėms atsparių ir kiekvienam klientui indivizualizuotų investavimo strategijų.

Pats šeimos biuro konceptas egzistavo jau VI amžiuje, kuomet karališkosios šeimos paskirdavo majordomui (lot. major – vyresnysis + lot. domus – namas) valdyti jų sukauptą turtą. Prabėgus daugiau nei tūkstančiui metų, turto valdymo modelis sparčiai evoliucionavo, ypač Šiaurės Amerikoje, kur buvo sukaupta itin daug kapitalo. Būtent čia pradėjo kurtis pasiturinčių šeimų (tokių kaip J.P. Morganų ir Rokfelerių) biurai, padėję pagrindus turto valdymo procesams, kuriuos naudojame iki šiol. Didėjant turto masteliui, susiformavo ir daugiašeimiai biurai, atstovaujantys daugiau nei vienos šeimos interesus.

Pasaulinis šeimos biurų pasiskirstymas

Nors Šiaurės Amerikos šeimų biurų rinkos dominavimas matomas ir šiandien (čia įsikūrę net 42% visų pasaulio šeimos biurų), turto valdymo svarba ir poreikis sparčiai auga tarp Europos šeimų. Nepaisant lėtesnių ekonomikos augimo tendencijų, Europoje gyvena 23% multimilijonierių listinguotų „Forbes World Billionaire List 2022“. Taip pat, nuo 2016 metų multimilijonierių skaičiui žemyne išaugus 80%, tapo akivaizdu, jog nepaisant ekonominių svyravimų, šeimų turtas auga bei sudėtingėjantys turto valdymo procesai vis dažniau patikimi profesionalams.

Šiandien Europoje šeimos biurai labiausiai paplitę Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje ir Skandinavijos šalyse.

Kada reikėtų svarstyti apie šeimos biurą?

Pasiturinčios šeimos, siekdamos optimaliai valdyti ir auginti sukauptą turtą, renkasi šeimos biurus, kurie rūpinasi įskaitant, bet neapsiribojant šiomis sritimis:

  • Investicinio portfelio sudarymas ir valdymas
  • Paveldėjimo planavimas
  • Projektų paieška bei išpildymas
  • Alternatyvios investicijos
  • Filantropinės struktūros sukūrimas ir/ar iniciatyvų įgyvendinimas
  • „Concierge“ paslaugos

Turto valdymas rizikų apsuptyje: dėmesys ilgalaikėms strategijoms ir privačiam kapitalui

Šiuo metu pasaulis patiria stiprius ekonominius svyravimus, didinančius investicines rizikas. Remiantis Europos daugiašeimių biurų ataskaita, išskiriama infliacija, geopolitinės grėsmės ir augančios palūkanų normos, kaip pagrindiniai faktoriai, lemiantys didžiausius investicinių strategijų pokyčius. Priešingai nei ankstesniais metais, pastarosios ekonomikos tendencijos lemia didesnes šeimos biurų investicijas į fiksuoto pajamingumo instrumentus matant aukštas palūkanų normas ir rinkos kainų svyravimus. Kadangi šeimos biurai vadovaujasi strategijomis, remiantis subalansuotu rizikos požiūriu, finansines priemonės, užtikrinančios likvidumą ir pastovius grąžos srautus, yra svarbi šeimos biurų investicijų diversifikacijos dalis.

Kita vertus, šeimos biurai augina turtą iš kartos į kartą įsipareigodami ilgalaikėms strategijoms, todėl ilgamete patirtimi grįsti sprendimai neretai priveda ir prie mažiau likvidžių finansinių instrumentų turinčių didelį pranašumą ilguoju laikotrapiu. Vienas iš pavyzdžių – alternatyvios investicijos tokios kaip privati nuosavybė, privačios skolos fondai ir infrastrūros projektai.

Tačiau prieigą prie projektų, kuriančių aukštą ne tik materialinę, bet ir socialinę pridėtinę vertę, turi ne kiekvienas, tad darbas su šeimos biuro turto valdytojais gali iš tikrųjų praplėsti investavimo horizontą, panaudojant šeimos biuro santykius, rinkos žinias ir prieigą prie unikaliausių investicinių galimybių.

TVARIŲ IR SOCIALIAI ATSAKINGŲ INVESTICIJŲ SVARBA

Matoma, jog vis daugiau šeimos biurų įsipareigoja socialiai naudingoms ir tvarioms investicijoms.

Nuo 2015 metų „Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos“, kuri analizavo pagrindinius aplinkosaugos iššūkius, finansų sektorius žengė didelį žingsnį į priekį. Svarbiausios finansų institucijos ir kai kurie didžiausi bankai, taip pat vyriausybės ir tarptautinės organizacijos, tokios kaip „Jungtinės tautos“ ir Pasaulio bankas, patvirtino savo atsidavimą kovai su klimato kaita skatinant atsakingą finansavimą. Tai tarsi mobilizavo investuotojus ir daugelis sustiprino savo įsipareigojimus įtraukti klimato kaitos įtakos vertinimus į savo investicijas.

Klimato problemos, rodančios trumpalaikės naudos siekimo pasėkmes ateičiai, privertė susimąstyti ir apie kitas visuomenės spagas tokias kaip infrastruktūros trūkumas, nepilnavertiškos socialinės galimybės ar švietimo stygius. Vis daugiau investuotojų supranta, kad šviesesnės ateities kūrimas prasideda nuo atsakingų šiandienos sprendimų.

 

„Taurus Wealth“ vadovas Mindaugas Strėlis

Augantis susidomėjimas investicijomis į tvarius projektus ryškiai matomas ir Lietuvoje. Renkantis investicinius projektus, tvarumas ir gerovės kūrimas yra viena iš pagrindinių daugiašeimio biuro „Taurus Wealth“ kriterijų. „Savo investicijomis siekiame generuoti grąžą investuotojams ir tuo pačiu prisidėti prie šalies gerovės augimo. Itin didelį dėmesį teikiame švietimui ir su juo susijusios infrastruktūros vystymui. Ir nors ekonominiai svyravimai paprastai neatsiejami nuo iššūkių, mes matome, kad sunkiu laikotarpiu atsiveria daug investicinių galimybių, kurias padedame investuotojams išnaudoti.“ – teigia „Taurus Wealth“ vadovas Mindaugas Strėlis.

Apibendrinant galima teigti, kad nors šeimos biuro konceptas yra atėjęs iš gilios tradicijos, visgi itin greitai kintantis pasaulis reikalauja gebėjimo sparčiai adaptuotis bei tinkamu metu priimti investicinės strategijos pokyčius, siekiant ne tik išsaugoti ir auginti turtą, bet ir tvariu būdu perduoti jį ateities kartoms.

Ilgametė „Taurus Wealth“ patirtis investicijų valdymo ir turto planavimo srityse, kartu su nepriklausomų partnerių patirtimi teisės bei mokesčių srityse leidžia lydėti Jus kiekviename paveldėjimo planavimo žingsnyje. Lankstus požiūris ir įvairių sričių profesionalų komanda užtikrina, jog kartu parinkti sprendimai atitiks Jūsų viziją net keičiantis norams, turtui ar jį valdančiai kartai.

Daugiau informacijos apie paveldėjimo planavimą rasite šioje skiltyje.

Straipsnį paruošė
Aira Skliaustytė

Kiti straipsniai

Visos naujienos
Visos naujienos